Zespół Szkół w Pawłosiowie

POLA NADZIEI

We wrześniu 2020 r. uczniowie naszej szkoły wraz z opiekunami po raz czwarty wzięli udział w  akcji „Jarosławskie Pola Nadziei”.  W piątek 25 września przeprowadzono  zbiórkę do puszek  wśród społeczności Zespołu Szkół w Pawłosiowie, natomiast  w niedzielę 27 września wolontariusze kwestowali przy kościele św. Apostołów Piotra  i Pawła w Pawłosiowie. Zbiórka odbyła się  na rzecz Hospicjum  im. Św. Jana Pawła II   w Jarosławiu.

W akcji wzięli udział wolontariusze z następujących klas: II – 1 osoba, IV – 7 osób, VIIb-4 osoby, VIII-6osób

Opiekę nad nimi sprawowali: Wioletta Krakowska, Agnieszka Krakowska, Maria Gajewska i Małgorzata Wilk-Korecka.

Dzięki zaangażowaniu uczniów i ofiarności darczyńców udało się zebrać: w szkole oraz przy kościele razem 2 809,93zł.

Wszystkim, którzy włączyli się w akcję z serca gorąco dziękujemy.

Opiekunowie SKW


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony