Zespół Szkół w Pawłosiowie

WŁĄCZ NA CO DZIEŃ  ECO – WYOBRAŹNIĘ

W piątek 13 maja 2022 r. na zaproszenie Urzędu Gminy w Pawłosiowie gościli w naszej szkole przedstawiciele Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  i Mieszkaniowej w Jarosławiu. Przedstawili uczniom klas I – III prelekcję prezentującą działanie zakładu, jego funkcje i zadania oraz sprzęt, który używany jest w codziennej  pracy związanej ze zbiórką odpadów. Zapoznali też  dzieci z zagadnieniami  związanymi z segregacją śmieci, ich wtórnym wykorzystaniem,  postępowaniem z odpadami komunalnymi oraz działalnością  Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

Podczas spotkania był też czas na praktyczną naukę segregacji śmieci oraz korzyści z niej płynącej poprzez zabawę w „koło fortuny”. Dzieci rozwiązując zagadki, odpowiadając na pytania czy układając różne hasła wykazały się spora wiedzą nt. ekologii. Wszyscy zostali obdarowani specjalnymi magnesami na lodówkę zachęcającymi do włączania na co dzień Eco – wyobraźni.

Po spotkaniu w szkole uczniowie  wraz z wychowawcami udali się na plac przy stawie. Tam czekała niespodzianka – nowoczesny samochód śmieciarko – myjka. Pracownicy nie tylko opowiedzieli o  sposobie jego wykorzystania, ale także zaprezentowali jego możliwości – co bardzo zainteresowało dzieci. 

Spotkanie było bardzo ciekawe i  kolejny  raz przypomniało wszystkim uczestnikom jak ważne jest dbanie na co dzień o nasze środowisko.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony