Zespół Szkół w Pawłosiowie

Program edukacyjny "Nie pal przy mnie, proszę!"

Program "Nie pal przy mnie, proszę!" został zrealizowany w klasie II w ramach edukacji antytytoniowej. Jego celem było uporządkowanie i poszerzenie wiedzy na temat zdrowia. Podczas zajęć  kształtowano u dzieci postawę odpowiedzialności za własne zdrowie i uświadamiano, jak palenie tytoniu lub wdychanie dymu papierosowego  jest szkodliwe, nie tylko dla osoby palącej, ale także dla jej otoczenia.

Co bardzo ważne, w czasie zajęć objętych tym programem, dziecko uczyło się, jak reagować na to, że osoba w jego otoczeniu pali. Nie chodzi tu tylko o palenie rodziców czy innych domowników, ale także, na przykład starszych kolegów. Umiejętność zareagowania na palenie w swoim otoczeniu wiąże się także z kształtowaniem asertywności u dziecka. Młodsze dzieci obserwując dorosłych lub starszych kolegów, którzy palą, mogą dojść do mylnego wniosku, że palenie jest czymś dobrym i czymś, co robią dorośli. W czasie zajęć, uświadamiano dziecku, że palenie jest uzależnieniem.

Program realizowany był w formie warsztatowej z wykorzystaniem metod aktywizujących, pracy grupowej i indywidualnej. Początkowe zajęcia miały na celu wyjaśnienie co rozumiemy pod pojęciem zdrowia oraz od czego zależy nasze zdrowie.  Pomocne przy tych tematach były filmy i gry edukacyjne, zagadki, krzyżówki, a także zajęcia plastyczne które polegały na stworzeniu piramidy zdrowia i były podsumowaniem zrealizowanych zajęć. W ramach edukacji technicznej, wykorzystując zdobytą wcześniej wiedzę dzieci przygotowały pyszne, zdrowe śniadania, które mają istotny wpływ na zdrowie każdego człowieka.  Podczas kolejnych zajęć dzieci zastanawiały się nad tematem „Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?” oraz „Co robić, gdy moje życie jest zagrożone?”. Na podstawie własnych doświadczeń, a także wykorzystanych pomocy dydaktycznych (układanki i historyjka obrazkowa) padały różne  odpowiedzi na postawione pytania wraz z propozycjami ich rozwiązania. Na podsumowanie realizowanego programu  uczniowie wykonali znaczki „Nie pal przy mnie, proszę!” oraz poznali przykładowe propozycje  zachowania w sytuacji gdy inni przy nas palą papierosy.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony