Zespół Szkół w Pawłosiowie

NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ

"Nie pal przy mnie, proszę" - to program edukacyjno - profilaktyczny skierowany do uczniów klasy młodszych i ich rodziców. Jego celem jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności, pozwalające na właściwe, asertywne zachowanie się w sytuacji gdy dzieci stają się biernymi palaczami, bądź same zachęcane są do palenia papierosów. W I półroczu roku szkolnego 2021/2022 program ten realizowali uczniowie klasy II, którym towarzyszyła bohaterka programu wiewiórka Wiki. Pracując metodami aktywnymi i realizowali  różnorodne zadania: uczyli się piosenek i wierszy, rozwiązywali krzyżówki , kolorowali obrazki i wykonali znaczek: " Nie pal przy mnie, proszę", który dumnie prezentowali przypięty na ubraniach podczas lekcji i przerw w szkole. Atrakcyjność programu pozwoliła na całkowite zrealizowanie jego celów.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony