Zespół Szkół w Pawłosiowie

ODWIEDZANIE MIEJSC PAMIĘCI

W ostatni dzień październikowej nauki i  w związku ze zbliżającym się Świętem Zmarłych dzieci z oddziału przedszkolnego wraz z nauczycielami wybrali się na krótki spacer do miejsc pamięci w Pawłosiowie.

Pierwszy przystanek połączony z modlitwą za wszystkich zmarłych był już przed szkołą, obok krzyża. Kolejne miejsce to pomnik rodziny Czerwonków. Uczniowie mieli okazję do wysłuchania historii tej rodziny od potomkini bohaterów. Ostatni punkt na trasie to pomnik Jana Pawła II pod kościołem parafialnym.

Przy każdym miejscu zapalone zostały znicze dla uczczenia pamięci zmarłych, a dzieci miały okazję do zastanowienia się nad tajemnicą przemijania.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony