Zespół Szkół w Pawłosiowie

MAJOWE ŚWIĘTA

Początek maja to tradycyjnie czas uroczystości upamiętniających najważniejsze wydarzenia i symbole w  historii państwa polskiego. Majowe święta są wspaniałą okazją do przekazywani najmłodszym uczniom wartości patriotycznych takich jak miłość Ojczyzny, poszanowanie symboli narodowych i pielęgnowanie tradycji. Z tej okazji  dzieci z oddziału przedszkolnego przez kolejne dni poznały legendę „O białym orle”, obejrzały film edukacyjny „Polskie symbole narodowe”, uczyły się piosenek  i wierszy związanych z tematyką Ojczyzny, samodzielnie wykonały flagi, godła oraz  słuchały hymnu państwowego.

Na  zakończenie cyklu zajęć majowe święta zostały uczczone  montażem słowno – muzycznym „ Moja ojczyzna – mój dom” w którym poprzez piosenki i wiersze najmłodsi uczniowie szkoły wyrazili swoje uczucia do ojczystego kraju.

Czas ten był dla dzieci wspaniałą lekcją przypominającą, że są Polakami, a Polska to ich Ojczyzna. Uczucia patriotyczne i szacunek do symboli narodowych  należy kształtować i pielęgnować od najmłodszych lat.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony