Zespół Szkół w Pawłosiowie

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

24 czerwca 2022 r. społeczność Zespołu Szkół w Pawłosiowie uroczyście zakończyła rok szkolny 2021/2022.

Najpierw w kościele parafialnym została odprawiona msza św. Z rąk Księdza Proboszcza i Księdza Katechety pamiątkowe dyplomy otrzymali uczniowie klasy VIII.

Następnie uczniowie, rodzice oraz grono pedagogiczne zgromadzili się w sali gimnastycznej. Spotkanie rozpoczęło przekazanie pocztu sztandarowego przez absolwentów uczniom klasy VII.

Wyjątkowym momentem była chwila pożegnania tegoroczych absolwentów. Ósmoklasiści z rąk Pani Dyrektor otrzymali dyplomy absolwenta, natomiast od uczniów klasy VII - drobne upominki. Dyplomy zostały również wręczone uczniom, którzy w minionym roku szkolnym pełnili funkcję asysty pocztu sztandarowego. Zaświadczenia o uzyskaniu tytułów finalisty w konkursach przedmiotowych z języka angielskiego i z informatyki wraz z dyplomem i podziękowaniami za godne reprezentowanie szkoły otrzymał Seweryn Hajduk.

Kolejnym punktem było wystąpienie uczniów klasy siódmej, którzy skierowali swoje serdeczne życzenia pod adresem ósmoklasistów. Następnie uczniowie klas VIII śpiewem i tańcem podziękowali za wszystkie wspólnie spędzone lata.

Na zakończenie wszyscy uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony