Zespół Szkół w Pawłosiowie

EGZAMIN NA KARTĘ ROWEROWĄ

W dniu 13 maja 2022 r. uczniowie kl. IV, V i VI naszej szkoły po dwóch latach przerwy związanej z pandemią przystąpiło do egzaminu na kartę rowerową. Po wielu miesiącach trudnej i żmudnej nauki o znakach i ruchu drogowym (w warunkach pandemicznych - zdalnie) nadszedł czas na sprawdzenie wiedzy.

Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej (test wiedzy) i praktycznej -jazda rowerem po wytyczonej trasie.

Celem tego egzaminu było: popularyzowanie zasad i przepisów ruchu drogowego, kształtowanie nawyków właściwego zachowania się na drodze, popularyzowanie roweru jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.

Najwięcej emocji dostarczył egzamin praktyczny, który polegał na ocenie kierującego pod względem:

a) przestrzegania przepisów w ruchu drogowym,

b) umiejętności prawidłowej techniki jazdy, a w szczególności:

· pozycja kierującego na rowerze,

· upewnienie się o możliwości jazdy,

· upewnianie się o możliwości skrętów i sygnalizowanie zmian kierunku jazdy,

· hamowanie i zatrzymywanie pojazdu w określonym miejscu.

Egzamin na kartę rowerową zaliczyło 38 uczniów. Wszystkim szczęśliwym posiadaczom – pierwszego w życiu „prawa jazdy” gratulujemy!


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony