Zespół Szkół w Pawłosiowie

Światowy Dzień Świadomości Autyzmu

2 kwietnia  przypada Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwoju dziecka o podłożu neurologicznym, który dotyczy tysięcy dzieci w całej Polsce. Osoby z autyzmem mają problemy z mówieniem, postrzeganiem świata, rozumieniem relacji społecznych. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) autyzm występuje u 1 na 100 dzieci, co oznacza, że w Polsce żyje ich około 400 tysięcy. Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, ma na celu propagowanie wiedzy na temat tego zjawiska(za: RPO). Osoby w spektrum autyzmu należą do grup najbardziej narażonych na dyskryminację, przemoc i wykluczenie.

W ramach obchodów Światowego Dnia Świadomości Autyzmu realizowane są liczne inicjatywy na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji osób ze spektrum autyzmu i ich rodzin.

W naszej szkole także odbyły się obchody włączające całą społeczność szkolną. Uczniowie mieli okazję do głębszego poznania świata widzianego oczami autystyka.

Dla przypomnienia warto obejrzeć prezentację (https://view.genial.ly/605f3471bb465e390181fca2/presentation-niebieski).

Dodatkowo uczniowie oraz niektórzy nauczyciele wykonali i przesłali piękne prace niebieskich motyli wykonane różnymi technikami.  Dziękujemy za zaangażowanie i poświęcony czas.

Zapraszamy do objerzenie galerii zdjęć poniżej lub klipu (link tutaj: https://youtu.be/JzDGuAEM21s)


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony