Zespół Szkół w Pawłosiowie

ROCZNICA WPROWADZENIA STANU WOJENNEGO

13 grudnia w Centrum Aktywności Lokalnej w Pawłosiowie odbyła się wieczornica z okazji 40 rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce zorganizowana przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Pawłosiowie oraz Wójta Gminy Pawłosiów. W tym ważnym ważnym wydarzeniu udział wzięli uczniowie klasy VIII b naszej szkoły przedstawiając część artystyczną, która była rysem historycznym wydarzeń grudnia 1981 r. W atmosferę wydarzeń tamtych lat wprowadziło zgromadzonych przemówienie Wójta Gminy Pawłosiów pana Mariusza Reń.

Uroczystość była również okazją do wręczenia nagród uczniom, którzy wzięli udział w konkursie: "Życie w okresie stanu wojennego - 13 grudnia 1981 r.". Laureatką konkursu została uczennica klasy VIII a Aleksandra Krakowska, która zajęła II miejsce. Gratulujemy!

Wieczornica na pewno skłoniła uczestników spotkania do głebszych przemyśleń, reflekcji - jak ważny jest fakt, że możemy żyć w wolnym kraju. W kraju "w którym nie doświadczamy brutalnej przemocy, gdzie brat nie występuje przeciw bratu, ani żaden sąiad nie puka do drzwi naszych granic" - jak pisał poeta.

Dzięki przemianom, które rozpoczęły się przed 40 laty młode pokolenia Polaków mogą żyć w wolnej Ojczyźnie, w kraju demokratycznym, w którym bez przeszkód mogą rozwijać swoje pasje i zainteresowania.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony