Zespół Szkół w Pawłosiowie

PROJEKT Z ZUS

23 lutego uczniowie klasy VII uczestniczyli w zajęciach popularyzujących wiedzę z zakresu ubezpieczeń społecznych w ramach „Projektu z ZUS”. Zajęcia prowadziła pani Alicja Kochanowicz-Grabuś - Koordynator ds. komunikacji społecznej i edukacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Rzeszowie. Celem spotkania było wskazanie zalet pracy metodą projektu edukacyjnego, który wspomaga nabywanie kompetencji społecznych, takich jak komunikacja i współpraca w grupie, przedsiębiorczość oraz kreatywność.

Uczniowie naszej szkoły już po raz drugi uczestniczą w tym programie edukacyjnym rekomendowanym przez ZUS.

Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony