Zespół Szkół w Pawłosiowie

ZBIÓRKA ZNICZY

W miesiącu październiku Szkolne Koło Wolontariatu oraz Samorząd Uczniowski zorganizowali zbiórkę zniczy, które zostały zapalone przy pomnikach pamięci w naszej miejscowości oraz na cmentarzu w Maleniskach. Pozostałą część zniczy przekazano na akcję "Światełko Pamięci". Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w akcję.
Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony