Zespół Szkół w Pawłosiowie

ZNAJDŹ POMYSŁ NA SIEBIE

24 października uczniowie klasy VII naszej szkoły uczestniczyli w ramach doradztwa zawodowego w warsztatach pod nazwą „Znajdź pomysł na siebie”. Celem tych zajęć było wsparcie uczniów w dokonywaniu wyboru swojej dalszej drogi edukacyjno-zawodowej. Na zajęciach uczniowie odkrywali swoje wewnętrzne zasoby: predyspozycje, zainteresowania, wartości i osobowość. Dowiedzieli się, jak duże znaczenie mają te zasoby w wyborze drogi życiowej. Warsztaty bardzo podobały się uczestnikom, gdyż miały angażującą formę - były prowadzone z wykorzystaniem gier dydaktycznych, aktywnych ćwiczeń i symulacji.

Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony