Zespół Szkół w Pawłosiowie

TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA

KOLORY WIOSNY – ZDROWO ŻYĆ Z CAŁYCH SIŁ

24 lutego – 27 lutego 2020 r.

Zdrowie ma największą wartość dla człowieka. To bogactwo społeczeństwa. To kapitał, który umożliwia realizację planów i marzeń. Promocja zdrowia w naszej szkole to ważny element nauczania i wychowania. Staramy się uświadamiać dzieciom jak wiele zależy od nich samych. Uczymy dokonywać słusznych wyborów, mobilizujemy do zdrowego stylu życia. Temu służą sesje prozdrowotne, które  mają kilkunastoletnią tradycją. Tydzień Promocji Zdrowia jest organizowany w ramach programów "Szkoła promująca zdrowie" oraz "Trzymaj formę!", w których uczestniczy nasza szkoła. W tych dniach pokazujemy całokształt działań prozdrowotnych i proekologicznych szkoły, partnerstwa uczniów, ich rodziców oraz instytucji od lat współpracujących ze szkołą w Pawłosiowie. Wśród instytucji współpracujących i wspierających nasze działania jest: Wójt Gminy Pawłosiów, Jarosławskie Stowarzyszenie Oświaty i Promocji Zdrowia, Koło Gospodyń Wiejskich w Pawłosiowie, Sołtys Wsi Pawłosiów, Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Jarosławiu, Straż Pożarna w Jarosławiu i Pawłosiowie. 

Tegoroczny Tydzień Promocji Zdrowia odbył się w dniach 24 - 27 lutego 2020 r., a towarzyszyło mu hasło: "Kolory wiosny - zdrowo żyć z całych sił".

W klasach  I –III  wychowawcy przeprowadzili zajęcia pod hasłem "Zdrowie na talerzu". Dzieci  nie tylko przypomniały sobie zasady zdrowego żywienia, ale również to, jak ważne jest zachowanie prawidłowych proporcji spożywanych produktów.  Zajęcia były  również okazją do doskonalenia  twórczej aktywności plastycznej; rozwijania  zainteresowań   i wyobraźni. Ważnym elementem było zwrócenie uwagi na potrzebę zdrowego odżywiania, kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych, aktywnego spędzania czasu wolnego. Dzieci zainspirowane tematyką  wykonały bardzo ciekawe prace plastyczne. Uczniowie byli dumni z efektów swojej  pracy, które zostały zaprezentowane na wystawie szkolnej.

Na lekcjach biologii i przyrody poruszany był wpływ odżywiania i aktywności fizycznej na zdrowie człowieka. Po zapoznaniu się z koncepcją "Talerza zdrowia” opracowanego przez Radę ds. Diety, Aktywności Fizycznej i Zdrowia przy Ministrze Zdrowia, omawiany był udział poszczególnych grup produktów w całodziennej diecie. Aby prawidłowo funkcjonować organizm musi mieć dostęp do ok. 60 różnorodnych składników. Jedynie wykorzystanie wielu różnych produktów pozwala na prawidłowe zbilansowanie diety. Dlatego codziennie powinniśmy zjeść przynajmniej jeden produkt z każdej grupy. W starszych klasach nauczyciel zachęcał uczniów do praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy w domu.

Uczniowie klas młodszych obejrzeli film profilaktyczny "Sierżant Polly", natomiast uczniowie klas IV - VIII obejrzeli filmy z serii „Śmietnik w mojej głowie”. W klasie IV wyświetlone zostały filmy pt. "Sport to zdrowie" oraz "Jaskiniowiec w mojej skórze". Starsi uczniowie obejrzeli: "Chemiczną iluzję" i "Sztukę kamuflażu". Filmy uczyły, że warto zapoznawać się z informacjami na etykietach, żeby nie cieszyć się w domu "parówką bez mięsa", "ketchupem bez pomidorów", czy "sokiem owocowym bez owoców". Oglądając filmy pt. "Jestem panem swojego losu" czy "Słodkie paradoksy" uczniowie poznawali mechanizmy oddziaływania na podświadomość konsumentów. Projekcje dostarczyły uczniom niezwykle cennej wiedzy oraz motywacji do dbania o własne zdrowie już dziś. Szkodliwy wpływ napojów energetycznych na organizm młodego człowieka w formie prezentacji multimedialnej przedstawiony został wszystkim uczniom od IV do VIII klasy.

Podczas tegorocznej edycji Tygodnia Promocji Zdrowia uczniowie dowiedzieli się również "Czym jest stres? Jak sobie z nim radzić?". Pani pedagog przygotowała audycję radiową, a następnie przeprowadziła w klasach IV, V i VIII pogadanki na tematy związane ze stresem. Dla uczniów klas 0 - III panie wychowawczynie informacje o stresie i sposobie walki z nim przekazały w formie "Bajeczek na odstresowanie".

Promocja zdrowego stylu życia odbywa się przez aktywność ruchową. Dla uczniów przygotowano sportowe przerwy. Były to działania angażujące całą społeczność szkolną, mające na celu pokazanie jak wesoło i bezpiecznie spędzać czas między lekcjami. Dla najmłodszych zorganizowano gry i zabawy zespołowe na sali gimnastycznej, które były prowadzone przez Weronikę i Maję – wolontariuszki Szkolnego Koła Wolontariatu. Starsi uczniowie brali udział w rozgrywkach sportowych. Wspólne ćwiczenia i zabawy rozwijały umiejętności współdziałania w grupie, wyzwalały inicjatywę, samodzielność, kreatywność, doskonaliły sprawność fizyczną.

Dzień niebieski miał na celu pogłębienie zainteresowań dzieci otaczającym światem oraz rozbudzenie odpowiedzialności za istniejące niewielkie zasoby wody pitnej. Przedszkolaki i uczniowie klas I - IV obejrzeli inscenizację "Woda to życie", którą przygotowali wychowankowie świetlicy szkolnej. Młodzi aktorzy przypominali i informowali, dlaczego nie możemy marnować wody.  Wykazali się przy tym ogromną kreatywnością. O tym jak ważna jest woda i potrzebna nawet najmniejszym organizmom do życia dowiedziała się cała społeczność z audycji radiowej, którą przygotowali uczniowie klasy VIa: Oliwia, Kuba, Miłosz, Bartek, Oskar. Tak naprawdę woda towarzyszy nam przez cały czas i nikt na co dzień nie zastanawia się jak ogromna jest jej rola. Wodę należy szanować i mamy nadzieję, że tak jest w naszym najbliższym środowisku.

Promocja zdrowia odbywa się również poprzez kształtowanie postaw życzliwości, uprzejmości oraz kulturalnego zachowania. Na korytarzu szkolnym pojawiły się hasła wzywające do uśmiechu, radości, życzliwości wobec drugiego człowieka tj. "Przywitaj każdego serdecznie", "Uśmiechnij się", "Bądź koleżeński", "Powiedz komuś coś miłego". Każdy kto solidaryzował się z podejmowanymi działaniami (a nie zapomniał) zakładał na siebie coś w kolorze zgodnym z kolorem danego dnia.

Dla wszystkich uczniów zorganizowano warsztaty wiedzy i umiejętności w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Pani Katarzyna Knap prowadziła ćwiczenia praktyczne z uczniami nauczania zintegrowanego, zajęcia o pierwszej pomocy w zerówce przeprowadziła Pani Beata Ziemba. Wiedza z zakresu pomocy ratującej życie została następnie utrwalona podczas oglądania filmów edukacyjnych tj. "I ty możesz uratować komuś życie" oraz "Mój przyjaciel Rex". Uczniowie  klas IV - VIII doskonalili umiejętności praktyczne ćwicząc na fantomie pod okiem uczniów kl. VIII: Adriana, Michała, Łukasza i Jacka, ósmoklasistów przygotowała oraz nadzór nad ćwiczeniami sprawowała Pani Małgorzata Wrzesień. Podsumowaniem działań było spotkanie ze strażakami z Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Jarosławiu, którzy uświadomili, że od naszego zachowania i aktywności może zależeć ludzkie życie. Uczniowie zachęceni przez ratownika jeszcze bardziej angażowali się w wykonywanie ćwiczeń. Relacja na stronie Komendy PSP - link.

Zgodnie z wieloletnią tradycją odbyło się wiele konkursów: Kl. 0 – Czyste powietrze wokół nas, Kl. I – Jak może wyglądać witamina?, Kl. II – Piramida zdrowia, Kl III – Segregacja śmieci i zdrowe odżywianie, Kl. IV – V – Księżniczka Cisza, Kl. VI – Bez agresji i złości – logo, Kl. IV – VIII – Lapbooki „Zdrowo żyć z całych sił”.

Podsumowanie wszystkich działań odbyło się podczas uroczystego spotkania 4 marca - więcej

Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony