Zespół Szkół w Pawłosiowie

PODSUMOWANIE TYGODNIA PROMOCJI ZDROWIA

KOLORY WIOSNY – ZDROWO ŻYĆ Z CAŁYCH SIŁ

4 marca 2020 r. odbyło się w naszej szkole uroczyste podsumowanie Tygodnia Promocji Zdrowia, którego tegoroczna edycja pod hasłem: "Kolory wiosny - zdrowo żyć z całych sił" trwała w dniach 24 - 27 lutego.

W sali gimnastycznej zgromadzili się znamienici goście, którzy licznie odpowiedzieli na zaproszenie, cała społeczność szkolna: uczniowie, nauczyciele, a także rodzice, dziadkowie i wielu przyjaciół naszej szkoły.

Spotkanie rozpoczęła Pani Dyrektor Barbara Urbańska - Siuta, która serdecznie powitała wszystkich przybyłych. Następnie szkolny koordynator Szkoły Promującej Zdrowie Pani Beata Ziemba zrelacjonowała przebieg działań oraz wydarzenia, które miały miejsce podczas szkolnego Tygodnia Promocji Zdrowia. Dopełnieniem były niezwykle ciekawe „Wariacje na temat diety” przedstawione przez Panią Urszulę Machaj - wicedyrektor Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

Miłym antraktem były występy artystyczne uczniów kl. 0 – III. Dzieci z oddziału przedszkolnego oraz drugoklasiści zaśpiewali piosenkę "Witaminki, witaminki" oraz wykonali scenkę mającą zachęcić dorosłych do rzucenia palenia. Uczniowie kl. I i III zaprezentowali układ choreograficzny zatytułowany "Taniec kapeluszy". O walorach "Sałatki jarzynowej" śpiewająco przypomniały dzieci z Filialnej Szkoły Podstawowej w Kidałowicach.

Następnie głos zabrał Pan Wójt Mariusz Reń, który w swoim wystąpieniu podkreślił wagę działań prozdrowotnych wśród młodzieży i w środowisku lokalnym. Za wieloletnie zaangażowanie, wspieranie i aktywny udział w działaniach naszej Szkoły Promującej Zdrowie Pan Wójt otrzymał pamiątkową statuetkę.

Specjalne podziękowania otrzymali również: Prezes Jarosławskiego Stowarzyszenia Oświaty i Promocji Zdrowia Pani Teresa Krasnowska, Rejonowy Koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie Pani Anna Sawicka, Dyrekcja, Nauczyciele oraz Uczniowie Zespołu Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu, Pani Renata Majkut - Lotycz oraz Dyrekcja Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarosławiu, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich w Pawłosiowie Pani Ryszarda Kasperska oraz Pani Teresa Skrzypek.

Pani Dyrektor, Pani Koordynator oraz Pan Wójt wręczyli nagrody oraz pamiątkowe dyplomy laureatom konkursów, które odbyły się w ramach Tygodnia Promocji Zdrowia. Fundatorem wszystkich nagród był Pan Wójt Mariusz Reń.

Ostatnim akcentem imprezy była degustacja wspaniałych dzieł kulinarnych przygotowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Pawłosiowie oraz uczniów ZSSChiO w Jarosławiu. Poczęstunek zachwycił estetyką wykonania, podania, a także niepowtarzalnym smakiem zarówno dorosłych jak i dzieci.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony