Zespół Szkół w Pawłosiowie

EDUKACJA Z WOJSKIEM

W poniedziałek 10 czerwca 2024 r. uczniowie klasy 7 i 8 wzięli udział w trzygodzinnym szkoleniu przeprowadzonym przez żołnierzy Wojska Polskiego w ramach programu edukacyjno-obronnego "Edukacja z wojskiem". Zasadniczym celem spotkania było podniesienie świadomości uczniów w obszarze bezpieczeństwa i obronności oraz kształtowanie podstawowych nawyków i umiejętności z zakresu obrony i ochrony ludności oraz zachowania w sytuacjach kryzysowych. Szkolenie łączyło teorię z praktyką i zawierało treści z pogranicza wojskowości, obronności, bezpieczeństwa, pomocy medycznej oraz obrony cywilnej. Uczniowie zapoznali się z zasadami alarmowania, sposobami szukania i wzywania pomocy, podstawami ewakuacji i schronienia, survivalu oraz nawykami udzielania pomocy.

Wojskowi szkoleniowcy przekazali uczniom wiedzę i umiejętności w sposób ciekawy, praktyczny, przyjazny i dostosowany do wieku. Na zakończenie uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony