Zespół Szkół w Pawłosiowie

25 Światowy Dzień Wody

Dzień 22 marca to dobry moment, żeby przypomnieć sobie, że wodę trzeba szanować. W bieżącym roku mamy zwrócić szczególną uwagę na właściwe gospodarowanie zużytą wodą. Ścieki to nieodłączny element życia. Musimy nauczyć się jak najdoskonalej je wykorzystywać.

W tym dniu w szkole odbył się apel w ramach, którego uczniowie klas V przedstawili scenkę tematyczną "Woda to życie", w której ukazali jakie są zasoby wody pitnej, skąd się biorą zanieczyszczenia wód, jak oszczędzać wodę i ile jej trzeba, żeby przeżyć i dobrze się rozwijać. Młodzież z klasy II gimnazjum przygotowała pantomimę tematycznie związaną z zanieczyszczeniem środowiska naturalnego ziemi i wody.

Na lekcjach przyrody i biologii uczniowie obejrzeli prezentację multimedialną połączoną z pogadanką, której celem było poszerzenie wiedzy na temat wody i jej roli w przyrodzie. Uczniowie klas IV i V opracowali kodeks pt.:"Dobre rady na wody oszczędzanie”.

Uwieńczeniem święta było stworzenie międzyklasowego plakatu: "Woda to życie". Celem wszystkich działań w tym dniu w Zespole Szkół w Pawłosiowie było uświadomienie znaczenia wody dla istnienia życia na Ziemi oraz potrzeby ochrony i poszanowania jej zasobów.Projekty

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony