Zespół Szkół w Pawłosiowie

WIECZORNICA - OTWARCIE IZBY PAMIĘCI

Jednym z wydarzeń, związanych  z obchodami 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w Gminie Pawłosiów, była uroczysta wieczornica zorganizowana przez uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Wieczornica, którą połączono z otwarciem Regionalnej Izby Pamięci, odbyła się 18 października. W ten sposób społeczność szkolna wraz zaproszonymi gośćmi uczciła pamięć i bohaterstwo, tych którzy walczyli o wolną, niepodległą Ojczyznę.

Uczestnicy uroczystości wysłuchali prelekcji pt. Polskie drogi do niepodległości, którą wygłosił historyk - Andrzej Sarnicki oraz poznali zwycięzców Konkursu Fotograficznego „Historia utrwalona w jednym kadrze”. Laureaci tego konkursu otrzymali cenne nagrody, których fundatorami byli: Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń oraz Stowarzyszenie Zespół Pieśni i Tańca „Pawłosiów” w ramach środków pozyskanych z grantu. Goście mogli również zobaczyć nagrodzone prace wyeksponowane na wystawie zorganizowanej na szkolnym korytarzu.

Wyjątkowym momentem było otwarcie Regionalnej Izby Pamięci, którego dokonali poprzez symboliczne przecięcie wstęgi: Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń, Prezes Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca „Pawłosiów” Marian Majcher oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Pawłosiowie Dorota Tracz. Zwiedzający mogli obejrzeć eksponaty przedstawiające dorobek i osiągnięcia mieszkańców wsi, pamiątki z okresu I i II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem lotników, którzy zginęli nad polami Pawłosiowa, rodziny Czerwonków czy Franciszka Piątkiewicza. W zbiorach znalazły się też elementy wyposażenia izby mieszkalnej i klasy szkolnej. Wszystkie zgromadzone przedmioty są bezcenną pamiątką dla przyszłych pokoleń.

Utworzenie Regionalnej Izby Pamięci w Pawłosiowie możliwe było dzięki dofinansowaniu, jakie za pośrednictwem Stowarzyszenia Zespół Pieśni i Tańca „Pawłosiów” uzyskaliśmy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w wysokości 23 407 zł.

Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony