Zespół Szkół w Pawłosiowie

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE

10 grudnia 2019 r. uczniowie klas VI, VII, VIII wzięli udział w warsztatach "Profilaktyka uzależnienia od substancji psychoaktywnych". Zajęcia poprowadziła Pani Beata Nowicka specjalistka terapii uzależnień ze Stowarzyszenia - Katolicki Ruch Antynarkotyczny "KARAN".

Głównym celem realizacji warsztatów było:

- dostarczenie uczestnikom informacji na temat przyczyn i skutków uzależnienia;

- poznanie konsekwencji zdrowotnych, prawnych oraz społecznych przyjmowania substancji psychoaktywnych;

- pobudzenie do refleksji w zakresie przyczyn podejmowania zachowań ryzykownych;

- poszerzanie świadomości w zakresie konsekwencji podejmowanych decyzji zachowań ryzykownych.

Młodzież chętnie, z dużym zaangażowaniem i aktywnie uczestniczyła w zajęciach, które znacznie poszerzyły ich wiedzę w zakresie poruszanej tematyki.
Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony