Zespół Szkół w Pawłosiowie

Jestem tolerancyjny

W dniach 12-16 XI 2018r. w ramach tygodnia zajęć w świetlicy szkonej pod tytułem „ Jestem tolerancyjny” zostały wykonane plakaty dotyczące tolerancji i przeprowadzono happening.

Pedagog szkolny odczytał i omówił z dziećmi bajkę terapeutyczną „Jestem inny” Artura Barcisia. Dzieci chętnie jej wysłuchały i żywo komentowały. W świetlicy zostały również przeprowadzone pogadanki na temat: podobieństw i różnic wynikających z pochodzenia, koloru skóry, wyznania, inwalidztwa itp. Dzieci zapoznały się z wyrażeniami tolerancja, nietolerancja, zdolność rozumienia ludzi, stereotypy. Uświadamiano wychowanków o problemie nietolerancji we spółczesnym świeci, zapoznano z przyczynami nietolerancji   oraz przedstawiono sposoby walki z nietolerancją.

W ramach tych działań przedstawiono również na świetlicy pantomimę, w której dzieci zaprezentowały jak dobro zwycięża nad złem.

Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony