Zespół Szkół w Pawłosiowie

STYPENDIA DLA UZDOLNIONYCH UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY

W ramach "Gminnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży szkolnej z terenu gminy Pawłosiów" 11 uczniów naszej szkoły otrzymało stypendium za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie w roku szkolnym 2016/2017.

21 lipca 2017r. odbyło się uroczyste wręczenie pamiątkowych dyplomów 4 absolwentom gimnazjum w świetlicy przy Urzędzie Gminy w Pawłosiowie, natomiast 15 września swoje dyplomy odebrało pozostałych 7 nagrodzonych uczniów Zespołu Szkół w Pawłosiowie.

Byli to: Jakub Łuc, Maciej Dubiel, Natalia Dubiel, Magdalena Małka, Julia Ziemba, Wiktoria Wilczak, Izabela Celińska, Konrad Maciąga, Gabriela Śliwa, Aleksandra Tomaszewska, Wiktoria Tomaszewska.

Wójt Gminy Pawłosiów Mariusz Reń życzył absolwentom pomyślnej realizacji zamierzeń, satysfakcji z dotychczasowych osiągnięć oraz wyraził przekonanie, że swoją dotychczasową postawą będą godnie reprezentować i promować Gminę Pawłosiów w szkołach, w których kontynuować będą swoją dalszą edukację.

STYPENDYSTOM GRATULUJEMY !!!
Projekty

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony