Zespół Szkół w Pawłosiowie

SPRZĄTANIE ŚWIATA

Akcja "Sprzątanie Świata" corocznie pokazuje, że w naszej szkole kształci się pokolenie aktywnie zaskakujące świadomością i odpowiedzialnością  ekologiczną. Obecnie akcja zmieniła swój charakter. Większy nacisk kładziemy na uświadamianie uczniów, aby nie śmiecić, prawidłowo segregować i właściwie gospodarować odpadami. Temu służyły pogadanki tematyczne na lekcjach oraz prace plastyczne na lekcjach przyrody, biologii oraz zajęciach świetlicowych.

Szkolna rozgłośnia radiowa prowadzona przez uczniów klasy III gimnazjum wyemitowała audycję przygotowaną przez p. A. Kos – Domka.

Uczniowie klasy Va wraz z wychowawczynią zorganizowali happening ekologiczny. Przeszli przez wieś skandując hasło "Nie pal śmieci – trujesz dzieci". Hasło to było przewodnie, ponieważ w Pawłosiowie ciągle jeszcze panuje negatywny  zwyczaj spalania śmieci i części zielonych roślin.

Uczennice klasy Va i Vb oraz pięciolatki wyposażeni w worki na śmieci i rękawiczki ruszyli do walki o czysty teren wokół szkoły, stawu, pobocza dróg. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu uczniowie zgromadzili pokaźny wór śmieci. Bardzo cieszy fakt, że śmieci zwłaszcza na poboczach jest coraz mniej.

Pogoda dopisała, uczniowie wzorowo  wywiązali  się z podjętych działań, a poczucie wykonania czegoś pożytecznego dawało każdemu zadowolenie i dobry humor przez cały dzień.

Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony