Zespół Szkół w Pawłosiowie

SPRZĄTANIE ŚWIATA

W naszej szkole 18 września odbyło się „Sprzątanie świata”.  Akcja jest organizowana co roku, a jej tegoroczna edycja odbywała się pod hasłem "Nie ma śmieci - są surowce". Uczniowie chętnie i aktywnie włączają się w sprzątanie. Celem akcji było budowanie świadomości ekologicznej, nauka selektywnej zbiórki odpadów, kształtowanie nawyków ekologicznych oraz działanie na rzecz ochrony środowiska.

Uczniowie wykonali również plakaty, wysłuchali audycji radiowej oraz uczestniczyli w spotkaniu, którego celem było nauczenie najmłodszych jak należy dbać o środowisko.

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w akcji serdecznie dziękujemy za działania na rzecz ochrony środowiska!

 
Projekty

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony