Zespół Szkół w Pawłosiowie

Spotkanie z panem Franciszkiem Matuszem

28 września dla klas IV-VI zostało zorganizowane spotkanie z głównym specjalistą Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale –PZDR w  Jarosławiu - panem Franciszkiem Matuszem.  Celem spotkania było omówienie sposobów ochrony środowiska oraz wpływu zanieczyszczeń środowiska na rośliny uprawne.

Prowadzący spotkanie zwrócił uwagę uczniów na ciągłą potrzebę segregowania odpadów. Szczególnie wyczulił ich na potrzebę tworzenia kompostowników w celu otrzymania naturalnego nawozu  i  jako sposobu  na pozbycie się zielonych części roślin, liści oraz odpadów kuchennych. Pan Matusz  omówił znaczenie kompostu w ekologicznej uprawie roślin.

W trakcie trwania pogadanki uczniowie byli bardzo zainteresowani rolnictwem ekologicznym, ochroną  środowiska i byli bardzo aktywni.  Na wyróżnienie zasłużył uczeń klasy  IVb  Fabian Rachwał,  który  często zabierał głos, dzieląc się z zebranymi  przykładami rozwiązań ekologicznych  wprowadzonych  w jego domu. Ponadto dużą aktywność w dyskusji wykazali Seweryn Hajduk  z klasy  IV b oraz Maciej  Maziarek i Jakub Nalepa z klasy V, którzy również podawali  liczne przykłady zachowań proekologicznych w swoich rodzinach. Z relacji uczniów dowiedzieliśmy się, że są ,,Eko” a w ich rodzinach stosuję się zasadę ,, Nie ma śmieci - są surowce".

 
Projekty

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony