Zespół Szkół w Pawłosiowie

Wszystko się raduje…. - spotkanie integracyjne w Pawłosiowie

W tradycję Zespołu Szkół w Pawłosiowie na stałe już wpisane są świąteczne spotkania integracyjne społeczności szkolnej z osobami niepełnosprawnymi. W sobotę 26 stycznia 2019 roku w świetlicy wiejskiej pawłosiowskiego Urzędu Gminy odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób niepełnosprawnych z Pawłosiowa, Jarosławia i okolic. Przy dużym zaangażowaniu dyrekcji, grona pedagogicznego, rodziców i uczniów zostało zorganizowane uroczyste spotkanie świąteczne, podczas którego przeżywano radość Bożego Narodzenia wspólnie z zaproszonymi gośćmi.

Przybyłych na uroczystość serdecznie powitała pani Dyrektor Dorota Tracz. Uczniowie zaprezentowali program artystyczny, na który złożyły się Jasełka oraz kolędy i piosenki o tematyce bożonarodzeniowej. W dalszej części wieczoru uczestnicy spotkania podzielili się opłatkiem i złożyli świąteczne życzenia. Nie zabrakło także serdecznych rozmów oraz poczęstunku przygotowanego przez rodziców. Następnie odbyła się wspólna zabawa karnawałowa. Podczas tego niezwykłego wieczoru, dzięki życzliwości i ofiarności lokalnych sponsorów, goście zostali obdarowani słodyczami i maskotkami oraz upominkami. Wszyscy pełni radości i wrażeń, z nadzieją w sercu, na kolejne wspólne spotkania wrócili do swoich domów.

Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony