Zespół Szkół w Pawłosiowie

KONKURS NA RECENZJĘ

W dniach 01-28.02.2017 w Zespole Szkół w Pawłosiowie został zorganizowany konkurs na recenzję  książki z biblioteki szkolnej. Organizatorem przedsięwzięcia było Gimnazjum w Zespole Szkół w Pawłosiowie oraz Biblioteka Szkolna w Zespole Szkół w Pawłosiowie. Do udziału w konkursie zaproszono wszystkich uczniów gimnazjum.

Celem konkursu była realizacja zadań wynikających z udziału w ogólnopolskiej akcji „Zaczytana szkoła”, popularyzacja twórczości literackiej, propagowanie idei czytania, promocja czytelnictwa literatury pięknej oraz promocja biblioteki szkolnej. Pragnęliśmy rozwijać wyobraźnię i aktywność twórczą uczniów oraz umiejętność wyrażania swoich refleksji i opinii o dziele literackim.

Celem zapewnienia  prawidłowej organizacji i przebiegu konkursu Organizator powołał komisję  konkursową, w skład której weszli nauczyciele poloniści.

W konkursie wzięło udział 15 uczniów klas I-III gimnazjum. Do dnia 27.02 na ręce polonistów wpłynęło 15 prac.

Konkurs przebiegał zgodnie z regulaminem, w którym mocno zaakcentowano, że prace powinny być samodzielnie napisane przez uczestnika konkursu a ewentualne plagiaty zostaną odrzucone. Recenzja musi być napisana zgodnie z wymaganiami gatunku. Autorzy prac mieli pamiętać o właściwej kompozycji, poprawności językowej, ortograficznej i interpunkcyjnej.

Recenzję książki uczniowie dostarczyli nauczycielom polonistom do dnia 27.02.2017r. Prace wykonano w formie papierowej i elektronicznej, a  recenzje nagrodzone zostały dołączone w formie załącznika.

Rozstrzygniecie konkursu nastąpiło  28.02.2017r.

Wyniki konkursu:

I miejsce: Izabela Celińska-  kl. II

II miejsce: Gabriela Leśniowska-  kl. III, Aleksandra Standzoń-  kl. II

III miejsce: Aleksandra  Maziarek-  kl. III, Wiktoria  Wilczak - kl. I, Julia Ziemba-  kl. I

Uczniowie zostali nagrodzeni  dyplomami i książkami.

NAGRODZONE PRACE

Izabela Celińska - pobierz

Gabriela Leśniowska - pobierz

Aleksandra Standzoń - pobierz

 

Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony