Zespół Szkół w Pawłosiowie

DZIEŃ PRAW DZIECKA

20 listopada z okazji obchodów Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka uczniowie klasy Va w formie montażu słowno - muzycznego przypomnieli całej społeczności szkolnej o przysługujących dzieciom prawach zawartych w dokumencie: Konwencja Praw Dziecka. Spotkanie przeprowadzone było pod hasłem: "Ja mam prawo, Ty masz prawo, On ma prawo".

Prawa dzieci nawet w państwach rozwiniętych nadal są naruszane, trzeba więc wciąż przypominać o ich znaczeniu. Mamy nadzieję, że Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka przypomni lub uświadomi niektórym, że "dziecko to także człowiek, tylko jeszcze mały".

Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony