Zespół Szkół w Pawłosiowie

PLANETA ENERGII

W roku szkolnym 2016/2017 w Zespole Szkół w Pawłosiowie oraz w Szkole Filialnej w Kidałowicach realizowany był program edukacyjny „Planeta energii”, który obejmował klasy I-III. Jego głównym celem było propagowanie wiedzy z zakresu bezpiecznego i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej, w tym źródeł jej wytwarzania, roli w codziennym życiu, niebezpieczeństw, jakie niesie ze sobą nieprawidłowe korzystanie z urządzeń elektrycznych czy nierozważne zachowanie w pobliżu obiektów energetycznych.

Realizacją programu objęto 6 klas edukacji wczesnoszkolnej, w tym klasę pierwszą, dwie klasy drugie i trzy klasy trzecie (w sumie 69  uczniów) wraz z sześcioma wychowawcami.

W ramach programu zrealizowano działania w oparciu o scenariusze zawarte w publikacji dla nauczycieli, przygotowane przez ambasadora programu „Planeta Energii” materiały metodyczne, posiadaną wiedzę i inwencję twórczą nauczycieli.

Część zajęć wychowawcy przeprowadzili indywidualnie w swoich klasach, wprowadzając uczniów w tematykę związaną z prądem elektrycznym, pozostałe zajęcia odbyły się w formie projektu edukacyjnego dla wszystkich uczniów obydwu szkół o charakterze zajęć integracyjnych z wykorzystaniem tablicy interaktywnej i aktywizujących metod pracy.

Uczniowie aktywnie, z zaangażowaniem i zaciekawieniem uczestniczyli w zajęciach. Chętnie podejmowali inicjowany przez nauczycieli tok myślenia zarówno poprzez burzę mózgów, metodę kuli śniegowej, jak i zadawane pytania, aktywnie uczestnicząc w dyskusjach i pogadankach. Pracując w kilkuosobowych grupach rozwiązywali krzyżówki, łamigłówki z hasłem i rebusy, które były punktem wyjścia do dalszej aktywności. Dzieci przyporządkowywały obecne i dawne źródła światła do ich definicji i postaci wynalazców. Została zorganizowana wystawa różnorodnych źródeł światła. Wypracowując w grupach wnioski z przydzielonych przez nauczyciela zadań, prezentowały je na forum uczestników, dzieląc się z kolegami zdobytą wiedzą, wzbogacając słownictwo, wzbudzając zaciekawienie otaczającym światem.

Uczniowie z zaangażowaniem brali udział w zajęciach warsztatowych, gdzie poprzez doświadczenia i eksperymenty odkrywali w sposób praktyczny zjawiska elektryczne i optyczne. Obejrzeli filmy edukacyjne przedstawiające powstawanie prądu i jego przesyłanie do odbiorców, rodzaje odnawialnych źródeł energii i potrzebę ich zastosowania, kierując się względami ekologicznymi. Ponadto uczniowie poznali rodzaje urządzeń elektrycznych i wskazywali te, które mogą obsługiwać samodzielnie, a które stanowią dla nich zagrożenie. Inną formą aktywności była praca grupowa polegająca na zaprojektowaniu i wykonaniu plakatu na temat „Szanuj energię”. W czasie zajęć plastycznych uczniowie wykazali się znajomością zasad działania urządzeń elektrycznych, zrozumieniem potrzeby oszczędzania energii i stosowania ich odnawialnych źródeł, stosując przy tym artystyczne środki wyrazu.

W ramach programu „Planeta Energii” przeprowadzona została lekcja integracyjno - warsztatowa  „Zjawisko światła odbitego”.

Wprowadzeniem w tematykę optyki była prezentacja wiersza Ludwika Jerzego Kerna pt. „Cień”. Na tej podstawie nauczyciel zainicjował zabawę w parach, podczas której uczniowie inscenizowali wiersz powtarzając ruchy kolegi oraz na tle oświetlonego ekranu. Dzieci badały właściwości światła podczas doświadczeń z latarką, świeczką, lustrami, bombkami i monetami. Z zaciekawieniem obserwowały efekty świetlne i opisywały je własnymi słowami, dochodząc do ciekawych wniosków związanych z powstawaniem  i załamywaniem się światła.

Dużym zainteresowaniem uczniów było doświadczenie z płytami CD w zetknięciu z promieniami słonecznymi – zajączki na ścianie i zjawisko powstania tęczy na kaloryferze.  Następnie płyty te zostały wykorzystane do wykonania krążków Newtona.

Budząc zaciekawienie uczniów otaczającym światem przeprowadzono doświadczenia związane z optyką ( wykorzystanie kamizelek odblaskowych, trójkąta samochodowego, różnego rodzaju odblasków ),  do uświadomienia dzieciom konieczność noszenia odblasków. W formie zabawy uczniowie poznali zasadę działania i ich zastosowanie przekonując się, że ten mały element wyposażenia tornistra i ubioru zwiększa bezpieczeństwo osoby uczestniczącej w ruchu drogowym, a często ratuje życie. Każdy uczeń został obdarowany odblaskiem wraz z skierowaną do niego prośbą o zamocowanie go sobie w widocznym miejscu przy tornistrze, bądź ubiorze.  Kolejnym elementem projektu było obejrzenie na tablicy interaktywnej filmu ukazującego różnice w widoczności pieszego wyposażonego w odblask na drodze i pieszego nie posiadającego go oraz skutkami obydwu sytuacji. W ramach podsumowania projektu uczniowie pod okiem nauczycieli wykonali mapę myśli, w sposób graficzny prezentując usystematyzowaną, tak trudną lecz cenną wiedzę z zakresu bezpiecznego i racjonalnego wykorzystania energii elektrycznej.

 Projekty

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony