Zespół Szkół w Pawłosiowie

PASOWANIE NA UCZNIA

W dniu 23 października 2018 roku w obecności zaproszonych gości - na czele z Wójtem Gminy Pawłosiów panem Mariuszem Reń, dyrekcji szkoły, rodziców, nauczycieli i uczniów szesnaścioro dzieci z klasy I zostało przyjętych do grona uczniów. Prezentując swoje zdolności i umiejętności dzieci udowodniły, że są dobrze przygotowane i zasłużyły na miano pierwszoklasistów. Aktu Pasowania na Ucznia dokonała Pani Dyrektor, a Pan Wójt składając uczniom życzenia obdarował ich upominkami.

Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony