Zespół Szkół w Pawłosiowie

OSTATNIE POŻEGNANIE

23 kwietnia 2019 r. pożegnaliśmy na cmentarzu w Maleniskach wielkiego przyjaciela naszej szkoły – majora Zdzisława Niemczyckiego. W uroczystościach pogrzebowych uczestniczył poczet sztandarowy, a także dyrekcja szkoły oraz przedstawiciele naszej szkolnej społeczności.

Mjr Niemczycki pozostanie w naszej pamięci jako serdeczny i życzliwy człowiek oraz wyjątkowy świadek historii.

Podczas spotkań organizowanych w szkole chętnie dzielił się z uczniami swoją wiedzą historyczną i wzruszającymi osobistymi wspomnieniami z okresu I i II wojny światowej. Opowiadał o ciekawych ludziach – uczestnikach wojny, których spotkał na swojej drodze życia.

Major Z. Niemczycki ofiarował do szkolnej Izby Pamięci 2 mundury wojskowe: galowy (kurtkę i płaszcz) oraz polowy (kurtkę i spodnie). Przekazał też na rzecz szkoły, ze swojej prywatnej biblioteczki, książki i publikacje historyczne. Dziś te pamiątki nabierają dla nas szczególnego znaczenia i nieocenionej wartości.

Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony