Zespół Szkół w Pawłosiowie

OCALIĆ PRZESZŁOŚĆ DLA PRZYSZŁOŚCI

9 czerwca 2019 r. w Lesie Kidałowickim odbyły się uroczyste obchody 75 rocznicy rozstrzelania żołnierzy Armii Krajowej, wśród których był harcerka Czesława Puzon ps. "Baśka". Organizatorem uroczystości było jarosławskie stowarzyszenie Ocalić przeszłość dla przyszłości. We mszy polowej, Apelu Pamięci wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych różnych szczebli, kompania reprezentacyjna Wojska Polskiego, harcerze oraz mieszkańcy i rodziny rozstrzelanych. Wśród licznie zgromadzonych uczestników uroczystości byli również przedstawiciele naszej szkoły wraz z pocztem sztandarowym.

Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony