Zespół Szkół w Pawłosiowie

Pomoc dla Ukrainy

W odpowiedzi na ostanie wydarzenia, które mają miejsce w Ukrainie, cała społeczność naszej szkoły włączyła się w akcję pomocy uchodźcom. Została zorganizowana zbiórka pieniędzy dla najbardziej potrzebujących i poszkodowanych osób z terenów objętych działaniami wojennymi. Będąc świadkami największego kryzysu migracyjnego w Europie, gdzie niewinni ludzie tracą życie, zdrowie, pracę, szkołę oraz dobytek całego życia i zmuszeni są do opuszczenia swojego kraju, by ocalić życie własnych i bliskich, zabierając ze sobą często tylko walizkę, nie możemy pozostać obojętni. W poczuciu ogromnej solidarności z uchodźcami z Ukrainy postanowiliśmy zorganizować szkolną zbiórkę, a uzyskane środki finansowe przekazać organizatorom pomocy humanitarnej.

W geście solidarności z potrzebującymi, we współpracy z księdzem katechetą, włączyliśmy się także do akcji „Paczka dla Ukrainy”. Przygotowaliśmy paczkę, w której znalazły się żywność i inne niezbędne, ściśle określone produkty dla jednej ukraińskiej rodziny wraz ze wspierającym ją listem. Pozwoli to na zapewnienie podstawowego zaopatrzenia dla kilkuosobowej rodziny na tydzień.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyłączyli się do naszych działań za wielkie serce, pomoc i hojność.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Z kulturą

mi do twarzy

Emp@tyczna klasa


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony