Zespół Szkół w Pawłosiowie

Zbiórka karmy dla bezdomnych zwierząt

W kwietniu uczniowie naszej szkoły włączyli się w zbiórkę rzeczową dla zwierząt organizowaną przez Stowarzyszenie Ochrony Zwierząt „ARKA” z siedzibą w Przemyślu. Odbyło się to w związku z przypadającym w dniu 4 kwietnia Światowym Dniem Bezdomnych Zwierząt. Celem tego przedsięwzięcia była poprawa standardu pobytu zwierząt w ośrodku, kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt oraz wdrażanie dzieci i osób dorosłych do aktywnego udziału w zbiórce żywności. Akcja pomocy zwierzętom jest jedną z najprostszych  w  jaką mogą włączyć się uczniowie. Dzięki temu mają satysfakcję i poczucie, że coś zależy od nich. Dlatego dziękujemy wszystkim dzieciom i rodzicom, którzy włączyli się w pomoc.

Dzieci mogły przynosić karmę, miski, legowiska, koce, smycze, obroże, zabawki dla zwierząt i inne rzeczy potrzebne w schronisku dla zwierząt oraz w prowadzonym w Przemyślu Ośrodku Adopcyjnym dla Bezdomnych Zwierząt „Arka”. Przeprowadzona zbiórka przyczyniła się nie tylko do pozyskania środków materialnych potrzebnych dla opieki nad bezdomnymi zwierzętami, ale też uwrażliwiła dzieci na potrzebę humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz odpowiedzialności za ich los, odegrała więc rolę wychowawczą i edukacyjną.

W ramach podziękowania za przeprowadzoną akcję szkoła otrzymała dyplom oraz pamiątkowy Certyfikat Wielkiego Serca.Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony