Zespół Szkół w Pawłosiowie

Szkoła dobrego wychowania

W piątek 30 listopada w naszej szkole, w ramach projektu „Szkoła Dobrego Wychowania”, odbyła się pogadanka z uczniami na temat „Jestem grzeczny i nie wstydzę się mojego zachowania”. Dzieci z zainteresowaniem i uwagą słuchały opowiadań i wierszy poświęconych dobremu zachowaniu. Chętnie analizowały i komentowały przedstawione sytuacje, wykazały się dużą wiedzą w tym temacie. W kolejnej części przeprowadzono międzyklasowe inscenizacje na temat znajomości i stosowania zasad dobrego zachowania na co dzień w stosunku do osób starszych, dorosłych, rówieśników. Tutaj również mali aktorzy bardzo chętnie włączali się w aranżowane sytuacje. Pod koniec zajęć uczniowie mieli okazję zapoznać się z dobrymi manierami przy stole oraz otrzymali wskazówki, jak prawidłowo ułożyć nakrycie stołu. Zajęcia jednocześnie uczyły i bawiły.

Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony