Zespół Szkół w Pawłosiowie

Dzień Braille’a

W naszej szkole działamy na rzecz rozwoju wrażliwości społecznej, a znaczącą rolę w tej edukacji odgrywa realizacja Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjno - Społecznego „Każdy inny – wszyscy równi”. Alfabet Braille’a to system pisma, które pozwala osobom z dysfunkcją wzroku odbierać i rozumieć świat za pomocą zmysłu dotyku. Brajlowski zapis pochodzi od nazwiska Louisa Braille’a, który stracił wzrok, będąc jeszcze dzieckiem, a w wieku 16 lat zainspirowany wojskowym systemem korespondencji stworzył pismo dotykowe. Pomaga ono osobom z dysfunkcją wzroku poznawać świat nauki i techniki, kształcić się muzycznie, a także sporządzać własne notatki. Z okazji 214. rocznicy jego urodzin dnia 4 stycznia obchodzony był Światowy Dzień Braille’a. Dzieci z naszej szkoły podczas zajęć z pedagogiem szkolnym dowiedziały się, kim był Louis Braille i dlaczego jego wynalazek jest tak ważny. Ponadto zostały zapoznane z alfabetem dla niewidomych, a następnie za jego pomocą układały z wielkim zaangażowaniem swoje imiona. Na korytarzu szkolnym pojawiła się gazetka tematyczna.


Projekty

Każdy inny

- wszyscy równi

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony