Zespół Szkół w Pawłosiowie

EDUKACJA REGIONALNA W TERENIE

W ramach edukacji regionalnej prowadzonej w klasach IV, w dniu 16 października zorganizowano wycieczkę do Jarosławia. Uczniowie przy towarzyszącej zwiedzaniu pięknej pogodzie, mieli okazję poznać historię miasta z uwzględnieniem najważniejszych zabytków Jarosławia. Pod opieką pani przewodnik dzieci obejrzały piękne renesansowe kamienniczki, cerkiew grekokatolicką, Kolegiatę pw. Bożego Ciała oraz Opactwo Sióstr Benedyktynek.

Wycieczka była również dobrą okazją do integracji uczniów, którzy na koniec odwiedzili jedną z jarosławskich pizzerii.
Projekty

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony