Zespół Szkół w Pawłosiowie

NADANIE HERBU GMINIE PAWŁOSIÓW

30 maja odbyła się w naszej gminie wyjątkowa uroczystość nadania Gminie Pawłosiów: herbu, flagi, banneru i pieczęci. Reprezentacja naszej szkoły, wraz z pocztem sztandarowym, uczestniczyła w tym historycznym dla całej społeczności wydarzeniu. Najpierw odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy, podczas której Przewodnicząca p. Marta Szumińska przedstawiła projekt uchwały ustanawiającej Insygnia Gminy Pawłosiów, a Wójt Gminy p. Mariusz Reń zaprezentował historyczne uzasadnienie zastosowanej w herbie symboliki.  Radni jednogłośnie przyjęli uchwałę, a następnie wraz z zaproszonymi gośćmi uczestniczyli we Mszy Świętej odprawionej w intencji wszystkich mieszkańców gminy. W drugiej części uroczystości uczniowie naszej szkoły zaprezentowali się w okolicznościowym programie artystycznym przygotowanym pod opieką nauczycieli: Anny Drostek i Jadwigi Nowosiad. Było to dla nas ogromne przeżycie i wyróżnienie, które na długo pozostanie w naszej pamięci.

Herb Gminy Pawłosiów przedstawia w polu błękitnym srebrny Chrystogram IHS z krzyżem łapowym wychodzącym ze środkowej litery – uszczerbione godło herbu Towarzystwa Jezusowego, któremu w 1574 r. Zofia z Odrowążów darowała Pawłowe Sioło. Zakon prowadzący kolegium jezuickie w Jarosławiu był właścicielem dóbr pawłosiowskich przez dwa stulecia.

W herbie znajduje się też sześciopromienna gwiazda złota nad takimż księżycem – jest to nawiązanie do herbu Leliwa, którym posługiwali się pierwsi znani dziedzice tych ziem – Leliwici. Byli oni właścicielami dóbr pawłosiowskich od schyłku XIV w. aż do przejęcia ich przez jezuitów.

 Projekty

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony