Zespół Szkół w Pawłosiowie

SPOTKANIE Z REDAKTOREM GAZETY JAROSŁAWSKIEJ

13 października uczniowie kl. VI realizujący projekt "...skąd nasz ród" wzięli udział w warsztatach dziennikarskiech przeprowadzonych przez redaktora Gazety Jarosławskiej Pana Bartłomieja Kijankę. Dziennikarz był gościem zaproszonym w ramach realizacji prokektu. Część teoretyczna i praktyczna, trwających 2 godziny zajęć, wzbogaciła młodych adeptów dziennikarstwa w wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzenia profesjonalnych wywiadów z mieszkańcami Pawłosiowa.

O działaniach podjętych przez uczniów, o spotkaniu, projekcie i warsztatach redaktor B. Kijanka przygotował artykuł ze zdjęciami do Gazety Jarosławskiej.

Projekty

Mega Misja

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Rodzice i dzieci - powietrze bez śmieci

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Bądźmy poszukiwaczami AUTORYTETU

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Szkoła Dobrego Wychowania

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony