Zespół Szkół w Pawłosiowie

Sprawozdanie z debaty oksfordzkiej

W ramach udziału naszej szkoły w programie "Zaczytana szkoła", Samorząd Uczniowski przygotował debatę oksfordzką nt. "Książka moim przyjacielem".

W dniu 7 kwietnia 2017r., przy widowni składającej się z dyrekcji szkoły, nauczycieli i uczniów gimnazjum, marszałek, który miał do pomocy sekretarza czuwającego nad czasem i kolejnością wypowiedzi, rozpoczął debatę. Przedstawił zasady oraz przedmiot posiedzenia. Na zmianę udzielał głosu poszczególnym stronom. Strona broniąca tezy, siedząca po prawej stronie marszałka, opowiadała o zaletach czytania książek, w wersji tradycyjnej, jak i nowoczesnej - w postaci audiobooków, o rozwijaniu wyobraźni, jak i o szlifowaniu ortografii. Strona znajdująca się po lewej stronie marszałka- oponenci, negowali omawiane problemy, twierdząc, że niszczy się w ten sposób lasy, można pooglądać ekranizację filmową książki, jak i książki w internecie są łatwiej dostępne dla wszystkich.

Po wysłuchaniu wszystkich za i przeciw, nastąpiło podsumowanie wszystkich wypowiedzi, a następnie zebrana publiczność, poprzez głosowanie za pomocą zielonych i czerwonych kartek, opowiedziała się za tezą, bądź przeciwko niej. Wyniki rozłożyły się prawie równomiernie.

Następnie głos zabrała Pani dyrektor - polonista, która podsumowała debatę, dziękując za jej przygotowanie i włączenie się młodzieży w tak modny obecnie temat.Projekty

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony