Zespół Szkół w Pawłosiowie

AUTOEWALUACJA

30 marca w naszej szkole odbyło się wyjątkowe spotkanie, podczas którego zostały zaprezentowane wyniki autoewalucji działań podejmowanych na rzecz promocji zdrowia. Najważniejsze działania zrealizowane w ostatnich trzech latach przedstawiła zebranym pani Beata Ziemba - szkolny koordynator promocji zdrowia.

W uroczystości wzięły udział osoby znaczące w środowisku lokalnym: Radny Powiatu Jarosławskiego pan Marek Kucab, Sołtys Wsi Pawłosiów pan Marian Maciałek, Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich pani Ryszarda Kasperska, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury pan Zbigniew Brudek, Członek Koła Gospodyń Wiejskich pani Teresa Skrzypek, PO Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Pawłosiowie pani Celina Pajda, Kierownik SF w Kidałowicach pani Ewa Szepelak. Swoją odecnością zaszczyciły nas także osoby działające na rzecz promocji zdrowia: Rejonowy Koordynator Sieci Szkół Promujących Zdrowie pani Anna Sawicka, inni szkolni koordynatorzy promocji zdrowia - pani Anna Wota - z Jankowic, pani Małgorzata Horbacz - z Szówska, przedstawicielka Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Jarosławiu - pani Renata Majkut-Lotycz.

Zdrowy poczęstunek dla zaproszonych gości, nauczycieli i uczniów przygotowali rodzice, panie z Koła Gospodyń Wiejskich oraz uczniowie kl. V.

Serdecznie dziękujemy za przygotowanie poczęstunku dla uczestników uroczystości oraz bezinteresowną pomoc i wsparcie Radzie Rodziców, Paniom z Koła Gospodyń Wiejskich,a w szczególności: Ewie Kubasik, Annie Poćwierz, Marcie Dyndał, Renacie Żyła, Sylwii Kłopot, Ewie Maciąga, Krystynie Berezie, Elżbiecie Lonc, Małgorzacie Zielińskiej, Ewelinie Barszczak, Agieszce Adamskiej, Marcie Płocica, Katarzynie Wróbel, Małgorzacie Morąg, Wiolecie Wojdyła, Damianowi Kochman, Katarzynie Kardaś, Jolancie Pelc, Teresie Skrzypek.Projekty

Świetlica szkolna – przestrzenią dla edukacji, rozwoju i zabawy

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

Szkoła Dobrego Wychowania

Razem odkryjmy świat programowania

Bezpieczna +

Apetyt na zdrowie


Certyfikaty

Krajowy certyfikat Szkoły Promojącej Zdrowie

Zaczytana szkoła

Chrońmy dzieci


Polecane strony